BÜRO DLB - IDEE-REALISATION-KOMMUNIKATION
Daniel Leutenegger, Rathausgasse 18, CH-3011 Bern, www.ch-cultura.ch

BÜRO DLB - IDEE-REALISATION-KOMMUNIKATION
Daniel Leutenegger
Rathausgasse 18
CH-3011 Bern
E-Mail
www.ch-cultura.ch.ch

havel-bibliothek erhält ständigen sitz

havel-bibliothek erhält ständigen sitz

04.08.2010 Die Bibliothek des Schriftstellers und ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel bekommt eine ständige und repräsentative Bleibe. Dies meldet die Prager Zeitung online. Der tschechisch-amerikanische Unternehmer und Milliardär Zdeněk Bakala hat dafür im Prager Burgviertel ein Haus gekauft. Er will es der Bibliothek für einen symbolischen Preis vermieten. Bakala ist Chef des Verwaltungsrates der Bibliothek. Bisher hatte die Havel-Bibliothek keinen ständigen Sitz und war provisorisch in verschiedenen Prager Gebäuden untergebracht. Sie existiert seit dem Jahr 2004.


The Václav Havel Library - mission

The Václav Havel Library was founded following the model of the presidential libraries in the USA and it is the only institution of this kind in Europe. Its aim is to document, research and promote the life, work and thoughts of Václav Havel, playwright, freedom fighter, organiser of Czech and middle European independent culture, prisoner of conscience, leader of the Velvet Revolution of 1989, Czechoslovak and Czech president, "Czech myth" and one of the world's moral authorities of the 20th century.

For this purpose, the Library gradually gathers all available materials concerning Václav Havel in their digital form, including texts, memorials, photographs, artefacts, recordings or videos and books. The Library is a real library where you can find books by Havel in Czech, as well as in their various translations, books on Václav Havel, books related to the time context. The exhibition "Havel in a Nutshell" has been open to the public so that people may learn basic and essential information about Havel and also see some of the completely unknown pieces of Havel's work.

The Library publishes books, organises exhibitions, holds debates, colloquiums, small conferences and others in order to map the life and times of Václav Havel, his family and people close to him. Secondary schools are offered educational programmes whereby students can learn more about Havel's topics and also about the era before November 1989, the era of a lack of freedom.

Martin C. Putna - Director

Martin C. Putna (1968) is a literary historian, specializing in the relation between culture and religion. He graduated from philology and theology, and has been teaching at Charles University since 1992. He has been a docent of comparative literature since 1998. In the years 2004 - 2005, he was an associate professor at the University of Regensburg, Bavaria. In the years 2007 - 2008, he was on a Fulbright research programme at Boston College, the USA. He was one of the founders of the literary review Souvislosti and of the Czech Christian Academy. He has published several monographs (Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918; Órigenés z Alexandrie; Řecké nebe nad námi aneb antický košík and others), collections of essays (My poslední křesťané), editions (Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla), translations from Latin, German and Russian languages, and others.

Kdo jsme? Vznik a poslání knihovny

Knihovna Václava Havla byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA a je jedinou institucí svého druhu v Evropě. Slouží k dokumentaci, výzkumu a propagaci života, díla a myšlenek Václava Havla: dramatika, bojovníka za svobodu, organizátora české a středoevropské nezávislé kultury, vězně svědomí, vůdce sametové revoluce roku 1989, československého a českého prezidenta, „českého mýtu" a jedné ze světových morálních autorit 20. století.

Za tímto účelem postupně shromažďujeme v digitální podobě všechny dostupné materiály, které se Václava Havla tím či oním způsobem týkají, ať už jsou to textové materiály, vzpomínky pamětníků, fotografie, artefakty, zvukové nahrávky či videa. A také knihy - Knihovna je také skutečná knihovna, ve které je možno najít knihy Václava Havla česky i v překladech do nejrůznějších cizích jazkyů, knihy o Václavu Havlovi, knihy vztahující se k dobovému kontextu.

Pro veřejnost jsme otevřeli výstavu „Havel v kostce", na které je možné se o Václavu Havlovi dozvědět to základní a podstatné, ale také si prohlédnout i zcela neznámé havlovské materiály.

Vydáváme knížky, pořádáme výstavy, organizujeme debaty, kolokvia a menší konference - s cílem mapovat život a dobu Václava Havla, jeho rodiny a lidí, kteří se pohybovali v jeho blízkosti. Středním školám nabízíme edukativní programy, na kterých se můžou studenti blíže seznámit s havlovskou látkou, ale také s dobou nesvobody před listopadem 1989.

vhl

More:

http://www.pragerzeitung.cz/?c_id=16515

http://www.radio.cz/de/artikel/60722

Contact:

http://www.vaclavhavel-library.org/en/index

Zurück zur Übersicht